Бібліотека

Перелік навчально-методичної літератури з циклу "Клінічна імунологія"

 1. Біловол О. М. Клінічна імунологія та алергологія: навчальний посібник медичних ВНЗ ІV рівня акредитації та медичних факультетів університетів / О. М. Біловол, П. Г. Кравчун, В. Д. Бабаджан, Л. В. Кузнецова [та ін.] - Харків «Гриф», 2011. – 549 с.
 2. Драннік Г. М. Клінічна імунологія та алергологія: підручник. Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю. І. Бажора, та ін. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.
 3. Казмирчук В. Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями / В. Е. Казмирчук, Л. В. Ковальчук, Д. В. Мальцев – К. ВСИ «Медицина», 2012. – 520 с.
 4. Чоп'як В. В. Клінічна імунологія та алергологія: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ–ІV р.а.) / В. В. Чоп’як, Г. О. Потьомка, А. М. Гаврилюк та ін. – К. Всеукраїнське видавництво «Медицина», 2017. – 224 с.
 5. Бурместер Г. Р. Наглядная иммунология / Г. Р. Бурместер, А. Пецутто; пер. с англ. – 2 изд., испр. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 6. Рекен М. Наглядная аллергология / М. Рекен, Г. Греверс, В. Бургдорф; пер.с англ. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2009. – 238 с.
 7. Abbas, Abul K. Basic immunology: functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman. – 3rd ed. – 2011– 312 p.

Перелік навчально-методичної літератури з циклу "Професійні хвороби"

 1. Капустник В. А. Професійні хвороби: 3-е вид., переробл. і допов. / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко, І.О. Парпалей, В.В. Родіонова [та ін.] – К.: ВСВ "Медицина", 2011. – 480 с.
 2. Ткачишин В. С. Професійні хвороби / В.С. Ткачишин. – К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2011. – 895 с.
 3. Измеров Н. Ф. Профессиональная патология: национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с.
 4. Костюк І. Ф. Occupational Diseases. І.Ф. Костюк, В.А. Капустник. – Х.: Факт, 2005. – 416 с.
 5. Kapustnik V. A. Occupational diseases: textbook / V.A. Kapustnik, I.F. Kostyuk, H.O. Bondarenko et al. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – 496 p.
 6. Rosenstock L. Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine / L. Rosenstock, M.R. Cullen, C. Brodkin, C. Redlich – 2nd edition. – Saunders, 2004. – 1328 p.
 7. McCunney R. J. A Practical Approach to Occupational and Environmental Medicine / R.J. McCunney, P.P Rountree, C.S. Barbanel [et al.] – 3d edition. – Lippincott Williams & Wilkins, 2003. – 912 p.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України №337 від 17 квітня 2019 р. ” Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.